Tatu Vuorio

Taiteilijasta

Työskentelyssäni lähestyn taidetta useasta suunnasta, abstraktista, figuratiivisesta sekä käsitteellisestä. Käytän työskentelyssä useita metodeja kuten maalaus, kuvanveisto ja installaatio, jotka prosessissa sekoittuvat usein myös keskenään. Erilaisten tekniikoiden, materiaalien ja lähestymistapojen kautta olen saavuttanut inspiraation ja dynaamisen tekemisen mielekkyyden. Metodi sanana juontaa merkityksensä sanasta methodos, joka tarkoittaa ”kuljettavaa tietä”. Uskonkin, että monialaisuus on minua kuljettava tie, jota kehittämällä toteutan itseäni.