Heli Leiviskä ja Terhi Hulkko

Taiteilijasta

Terhi Hulkko (1969) on keravalainen taidemaalari. Taiteellinen yhteistyö "Kirjeprojekti" Heli Leiviskän kanssa (kts. Leiviskä) on jatkunut vuodesta 2016. Yksi paperi kulkee taiteilijoiden välillä muutamia kertoja, kunnes teos on valmis. Lopullisessa työssä erilaisin tekniikoin työstetyt jäljet yhdistyvät yllättäviksi kokonaisuuksiksi. Tärkeää työparille on vuorovaikutuksellisuus, vapaus ja heittäytyminen toiselta saatuihin impulsseihin ja mielikuviin.