Maaretta Caselius

Taiteilijasta

Taiteessa oleminen on minulle tunnetila, tekemisen prosessi hengitystä.

Aistit terävöityvät, työskentelyn aloittaminen herättää toiseudesta. Ulkopuolisuus ja yksinäisten visioiden kohtaaminen muuttuu sisäisen ja ulkoisen yhtäaikaiseksi näkemiseksi - ja kutsuksi nostaa näkymä esille. Tietoisen ja tuntemattoman vuoropuhelu on läsnä, toden ja epätodellisen maailmassa.

Työskentelyni painottuu maalauksiin ja installaatioihin. Maalatessani käytän tempera- ja öljyvärejä, installaationi rakentuvat useimmiten kierrätysmateriaaleista.

Pohdin ympäristö- sekä yhteiskunnallisia teemoja. Teokseni puhuttelevat katsojaa monilla tasoilla, mikään ei ole itsestäänselvää.