Minja Karoliina Laakso

Taiteilijasta

Olen Lahtelaistaustainen(s.1988)kuvataiteilija. Asun ja työskentelen Helsingissä.
Pääasiassa toimin maalauksen parissa eri tekniikoin. Yhdistelen materiaaleja toisiinsa monin keinoin; ommellen, maalaten, värittäen, hiomalla, hankaamalla, raaputtaen, pois pyyhkien, puhaltaen. Minua kiinnostaa löytää uusia keinoja jättää jälki maalauksen maailmassa.

Tapani työskennellä on intuitiivinen ja usein nopea tempoinen. Lähtökohdat syntyvät eletyistä hetkistä, keskusteluista, näyistä ja ympäröivästä maailmasta. Maalaushetken tunnetila määrittelee vahvasti, mitä alitajunta kankaalle synnyttää. Melankolia peittyy usein huumorin värittämien maailmojen taakse.