Nevanperä, Laura

Taiteilijasta

Työskentelen monimediallisesti maalauksen, piirroksen kuvanveiston ja kirjoittamisen välimaastossa. Taiteessani toistuvia teemoja ovat kehollisuus, seksuaalisuus ja populaarikulttuuri, ja niiden risteämäkohdat kiinnostavat minua erityisesti. Pohjaan taiteellisen filosofiani ranskalaisen filosofi Maurice Merleau-Pontyn ruumiinfenomenologiaan, jonka mukaan minulla ei ole kehoa, vaan minä olen keho. Se on ainoa yhteyteni tähän maailmaan, jota sen avulla havainnoin.