Nina-Sirkka Iso-Herttua

Taiteilijasta

Biografia

Nina Iso-Herttua (s.1972 Helsinki) Asuu ja työskentelee Helsingissä.

Keskeisiä teemoja joita taiteessani käsittelen ovat: ihmisyys, ihmisenä oleminen, tunteet, muistot, muistaminen, unet ja häpeän merkitys sekä yksityisessä, että julkisessa. Minulle työskentelyssä keskeistä on liikkua tiedostetun ja tiedostamattoman jännitteessä.

Visuaalinen kieleni on pääosin figuratiivinen ja liikun esittävän ja ei-esittävän ilmaisun välimaastossa. Töissäni tuon esille sellaista kokemuksellista tilaa ja tuntemuksia, joita on muilla tavoin vaikea sanallistaa tai tuoda näkyväksi. Taiteilijana minulle on tärkeää, että nämä tunnut ovat myös yhteisesti jaettavissa.