Päivikki Alaräihä

Taiteilijasta

Päivikki Alaräihä asuu ja työskentelee Helsingissä. Maalauksen ja installaation keinoin hän tarkastelee teoksen, paikan ja tilassa liikkuvan katsojan välisiä suhteita. Hän hyödyntää monipuolisesti erilaisia maalaustekniikoita ja -alustoja, mm. seinä- ja ikkunamaalausta sekä itse tehtyä paperia. Hänen installaatioissaan teokset ohjaavat katsojan huomiota esityspaikkaan ja tilan kokemiseen. Hienovaraisiin kontrasteihin perustuvat ja materiaalisuuttaan (esim. maalauskankaan pinnan karheus) korostavat teokset edellyttävät katsojalta pysähtymistä ja katseen vähittäistä herkistämistä. Usein maalauksen ja sen ympäristön välinen raja hälvenee tai haipuu pois.