Rauni Sipilä

Taiteilijasta

Maalaukseni syntyvät luontohavaintojen ja värimaalauksen välimaastossa. Visuaalisen ilmaisuni keskiössä ovat puhtaat värit ja täsmennetyt värisuhteet. Näitä töitä tehdessäni minua on kiinnostanut erityisesti kasvimaailma. Kasvit tuovat maalauksiini fyysisyyttä ja orgaanisuutta. Ne myös tarjoavat samaistumiskohteen. Kahta identtistä ihmiskehoa tai kasvia ei ole, mutta variaationeen ja lainalaisuuksineen ihmiskeho ja pieni kukka ovat kuitenkin samaa tekoa.