Terhi Hulkko ja Heli Leiviskä

Taiteilijasta

Heli Leiviskä(s.1959)on helsinkiläinen taidemaalari. Yhdessä taidemaalari Terhi Hulkon (kts.Hulkko) kanssa hän on tehnyt KIRJE-nimistä projektia vuodesta 2016. He lähettävät toisilleen postitse paperitöitä, joita jatkavat vuoronperään. Lopullisessa työssä erilaisin tekniikoin työstetyt jäljet yhdistyvät yllättäviksi kokonaisuuksiksi. Tärkeää työparille on vuorovaikutteisuus, vapaus, heittäytyminen toiselta saatuihin impulsseihin ja mielikuviin.