Saatavilla

Blue hearted mess

2300 

Marikka Kiirikoff86cm x 86cmVuosi: 2021Tekniikka: sekateknikka kankaalle

Taiteilijasta

Marikka Kiirikoff (s.1974) asuu ja työskentelee Helsingissä.
Maalauksessa häntä kiinnostaa hetki, läsnäolo ja kosketus enemmän kuin materiaalisuus. Silloinkin kun maalaus valmistuu pitkällisen työlään prosessin kuluessa ja kerää materiaalista raskautta, se on ohuiden kerroksien ja lukuisien erilaisten näkökulmien aikaansaama. Onnistuessaan maalaus ratkeaa nopeana sisäisenä käsittämisenä.
Kiirikoffilla on ollut kolme intohimoa, jotka kaikki näkyvät hänen maalauksissaan: tanssi, maalaaminen ja ihmispersoonallisuus monine ulottuvuuksineen. Maalaus on hänelle lähes maaginen kaoottinen entiteetti, tekijänsä vitaliteetin välittäjä, jolle täytyy laatia säännöt.