Saatavilla

Garden 9 2020

900 

Elina Tammiranta-Summa60cm x 80cmVuosi: 2020Tekniikka: Akvarelli kankaalle

Taiteilijasta

Työskentelyni on katsomista ja reaktioita, nautinnollista peliä ilmaisun kentällä.
Musiikin kuuntelu tai täysi hiljaisuus ovat keinot, joiden avulla voin keskittyä ja pystyn
tekemään ratkaisut vaistomaisesti ja vapaasti. Etenen hitaasti kerros kerrokselta, ajattelu
ja intuition seuraaminen vaatii aikaa.
Aiheella ei ole merkitystä, se voi kahlita ilmaisua. Maalaaminen, koko työprosessi on
tärkeintä ja jos teos on onnistunut, sen tueksi ei tarvita tarinoita. Katsojalla on vapaus
rakentaa omat tarinansa ja nähdä kaikki toisin. Teen näkyväksi sitä mitä en muilla tavoilla
osaa ilmaista. Arkistakin arkisempaa arkea ja sen sävyjä.