Saatavilla

Keltainen huone

1500 

Seppo Kääriäinen80cm x 70cmVuosi: 2010Tekniikka: öljyväri kankaalle

Taiteilijasta

Maalausteni lähtökohtana on usein ihmisen ja luonnon vuorovaikutus. Olen käyttänyt symbolina paljon eläimiä, kuten härät, siat, koirat ja kissat. Käyttämäni muotokieli sijoittuu abstraktin ja esittävän välimaastoon. Voimakkaan väri-ilmaisun kautta kuvaan inhimillisiä tunteita: iloa, surua, ahdistusta, toivoa, pettymystä, pelkoa ja riemua. Teokseni välittävät tunnetiloja ekspressiivisen ja spontaanin ilmaisun kautta. Kokemukset eletystä elämästä muuntautuvat värien kautta kuviksi.