Saatavilla

Päätön ratsastaja

360 

Laakso Minja Karoliina29cm x 23cmVuosi: 2022Tekniikka: sekatekniikka paperille

Taiteilijasta

Maalaaminen on minulle keino ilmaista tunteita, ajatuksia, näkyjä ja kokemuksia, joita en pysty sanallistamaan tai tuomaan muilla tavoin esille. Työstän teoksiani usein pilke silmäkulmassa. Värien käyttö on minulle yksi merkittävimmistä ilmaisukeinoista ja käytän niitä hyvin intuitiivisesti.