Anna-Stiina Korhonen

Taiteilijasta

Anna-Stiina Korhonen käsittelee teoksissaan ihmiselämälle tyypillisiä aiheita, kuten kärsimystä, mokailemista ja rakastamista. Korhosen kuvakerronnan keskeisiä välineitä ovat mm. figuurit, miljööt ja esineistö. Häntä kiehtovat erilaiset asiat värin olemuksesta, sekä esine- ja taidehistoriasta muotikuvastoon ja visuaalisen kulttuurin havainnointiin. Hyvän maun kriittinen tarkastelu karnevalistisuuden kautta viehättää Korhosta. Eksistentiaalinen kriisi ja minuuden tutkiskelu saavat hänen teoksissaan asetelmallisen, jopa lavastemaisen muodon. Välineenä Korhonen käyttää öljyväriä. Hän asuu ja työskentelee Helsingissä.