Elina Sarlin

Taiteilijasta

Maalausteni keskiössä on ihmisenä olemiseen liittyvä tematiikka; läsnäolo, ajan kuluminen ja kysymykset tietoisuuden ja todellisuuden luonteesta. Teosten lähtökohta− ja niiden kantava voima− on musta pohja. Tämä tummuus ei ole tyhjyyttä, vaan täyteyttä; salattua elämää kuhiseva makrokosmos, josta maalaus näyttää meille vain pinnan yläpuolelle jäävän tason joka. Epätoden ja toden raja on häilyvä− tummuus luo määrittelemättömän tilan, aavistuksen siitä, mikä olemassaolossamme on käsittämätöntä. Oleellista on hetkellisyys, ja se kiistämätön merkityksellisyyden tunne, joka liittyy olemassa olemiseen subjektiivisena ja ruumiillisena kokemuksena.