Ilkka Aho

Taiteilijasta

Aho työskentelee monipuolisesti eri maalaustaiteen aiheiden kanssa, mutta asetelmamaalaus korostuu hänen taiteellisessa tuotannossaan. Teokset sisältävät teemoja sekä taiteilijan omasta kokemuksesta, että ympäröivästä maailmasta tehdyistä havainnoista. Esineiden symboliikka asetettuna kuvaan yksin tai vuoropuheluun toistensa kanssa luo tilan tulkinnalle.

Aho työskentelee öljyvärein ja hakee inspiraationsa vanhoilta mestareilta sekä 1800-luvun taiteesta, tuoden toteutuksen ja kuvaston nykypäivään. Perinteinen, ajaton ja moderni yhdistyvät Ahon taiteessa. Taiteen esteettinen puoli ja lähestyttävyys ovat tärkeitä arvoja Ahon taiteessa.