Jaakko Rönkkö

Taiteilijasta

Teosteni alkuperä on symbioottisessa luontosuhteessa. Varioin läheisiä teemoja koulutuksen suomin avuin. Nykyiset teokseni ovat reliefejä, joissa muunnellut luontoteemat ovat värillisen ja tilallisen tutkimisen kohteina. Teosten kollektiiviotsikko on Puut ja ruohot.