Jonna Johansson

Taiteilijasta

Jonna Johansson (s.1975) on Helsingissä työskentelevä Kuvataiteiden maisteri. Hän on valmistunut Kuvataiteen maisteriksi vuonna 2003 Kuvataideakatemiasta, sekä kuvataiteen kandiksi vuonna 1999 Brightonin yliopistosta, Englannista. Johansson on pitänyt useita näyttelyitä sekä Suomessa että ulkomailla. Johansson käsittelee teoksissaan ihmisyyttä naiseuden näkökulmasta laajasti maalauksen
ja maalausinstallaation keinoin. Hänen työskentelylleen on tyypillistä teemakohtaiset projektit tai teossarjat. Maalauksissa vuorottelevat spontaani voimakas ilmaisutapa ja
tarkkaan mietityt kompositiot. Materiaaleina Johansson käyttää öljy, akryyli- ja alkydimaaleja.