Jukka Peltosaari

Taiteilijasta

Jukka Peltosaari

Peltosaari käsittelee teoksissaan ihmisen fyysistä ja henkistä rajallisuutta, yksilön suhdetta yhteisöön, nähdyksi tulemista, ihmisen eläimellisyyttä ja laumakäyttäytymistä. Taiteilijaa kiinnostaa myös kaiken materian jatkuva liike ja muutos.