Laura Kopio

Taiteilijasta

Laura Kopio on Helsingissä asuva ja työskentelevä kuvataiteilija, joka käsittelee töissään valtaan, auktoriteettiin ja väkivaltaan liittyviä kysymyksiä. Hänen töissä on nähtävissä historian ja nykyhetken vuoropuhelu, etäisyys ja läsnäolo, jotka jäävät osin avoimiksi kysymyksiksi. Teosten aiheet kiteytyvät ristiriitaan, jossa edellä mainittu vuoropuhelu tulee näkyväksi historian tapahtumien ja nykyhetken yhteenkietoutumana. Teoksissa näyttäytyy väkivallan, alistamisen ja ehdollistamisen synnyttämä kollektiivinen trauma ja katse, joka suuntautuu kauas, ihmiskunnan historiaan.