Maija Lassila

Taiteilijasta

Maija Lassila (s. 1985) valmistui Taideyliopiston Kuvataideakatemiasta 2018 maalaustaiteen ohjelmasta. Lassilan teoksissa korostuvat väri, toisteisuus ja etsivä maalausjälki temperaa, öljyväriä, akvarellia ja hiilen ja pastellien ominaisuuksia hyödyntäen. Lassilan maalauskokonaisuudet ilmentävät avointa lähestymistapaa maalaukselliseen ajattelutapaan ja sen mahdollisuuksiin. Lassilan teokset liittyvät värimaalauksen perinteeseen, ihmisen ja luonnon yhteenkietoutuneisuuteen ja toisaalta pohdintoihin siitä, millaisia yhteisiä näkyjä ja tunteita maalaus voi tuoda esiin.