Marja Maljonen

Taiteilijasta

Esittämäni maalaukset käsittelevät luontoa, sen ympäristön merkitystä maalauksen keinoin. Työt ovat pääosin itsellisiä ja saavat sisältönsä ja merkityksensä yksilöinä. Lähtökohtana on maalauksen autonominen suhde ympäristöön ja itseeni. Työni ovat syntyneet edessä olevista ikkunoista työhuoneella, matkoilla ja luonnossa liikkuessa tehden havaintoja ympäristöstä.
Esittämäni työt ovat kokemuksia, tunnustelun ja tutkimisen tuloksia.