Miisa Mäkeläinen

Taiteilijasta

Miisa Mäkeläinen on helsinkiläinen taidemaalari, jonka teoksissa toistuvat erilaiset esille asettumisen, nähdyksi tulemisen sekä keskeneräisyyden teemat. Ristiriidat, leikkisyys, yllättävät yhdistelmät, hankalasti sanoitettavat tunnelmat ja sanaleikit kiinnostavat Mäkeläistä. Myös maalausjälkien etsiminen, sekä moninaiset tavat käyttää maalausmateriaalia, ohjaavat Mäkeläisen työskentelyä.