Nanna Jalkanen

Taiteilijasta

Teen abstrakteja maalauksia, joissa on
piilotettuja esittäviä merkkejä. Inspiroidun luonnosta, ihmisten välisestä kanssakäymisestä ja mytologiasta. Pyrin luomaan teoksiini syvyyden, joka ei avaudu heti, vaan jättää tilaa katsojan omalle kokemukselle ja tulkinnalle. Väri on
työssäni erittäin tärkeä, se on keino
välittää tunteita ja ajatuksia. Haluan, että teokseni herättävät katsojassa pohdintaa ja tarjoavat uusia näkökulmia, tehden jokaisesta katselukerrasta ainutlaatuisen kokemuksen.