Niko Saarinen

Taiteilijasta

Niko Saarinen (s.1974)

Tutkin todellisuuden ja ajan kerroksellisuutta piirtämällä, maalaamalla ja veistämällä. Fragmentoituneet muotokuvat ovat irrallisia muistoja ajan virrassa. Minulle taiteellisessa työskentelyssä tärkeitä elementtejä ovat aika, todellisuus ja oleminen. Hiilipiirroksissa minua kiehtoo tekniikan hetkellisyys ja keveys. Öljymaalit antavat mahdollisuuden kerrokselliseen ilmaisuun ja mustavalkoisuus ohjaa näkemään harmaan eri sävyjä.