Onni Takkinen

Taiteilijasta

Teokseni ottavat vaikutteita unista ja päivittäisestä elämästäni, käsittelen erilaisia aiheita kuten melankoliaa, kuolemaa, vihaa ja rakkautta. Visuaalisesti maalaukseni ovat abstrahoituja ja ekspressiivisiä, ne syntyvät pääasiassa yrityksen ja erehdyksen kautta viikkojen työn jälkeen. Piirtäminen on minulle myös tärkeä ilmaisumuoto, sillä kuvaan maailmaa esittävämmin. Performansseissani tutkin oman kehoni fyysisiä rajoja ja liikettä.
Tekemiseni jakautuu tällä hetkellä maalaus-, piirustus- ja performanssitaiteeseen, valmistuin kuvataiteilijaksi 2018 Saimaan ammattikorkeakoulusta, nyt asun ja työskentelen Tampereella.