Päivi Reiman

Taiteilijasta

Päivi Reimanin maalaukset ovat abstrakteja värimaalauksia, joissa esiintyy maisemaan liittyviä elementtejä. Hänen teoksissaan tarkastellaan luonnon ja ihmisen suhdetta 1990-luvulta lähtien.

Tärkeitä elementtejä Päivi Reimanille ovat vesi ja vesistöt: järvet, joet, meri ja saarimaisemat. Hän tutkii maisemaan ja näkemiseen liittyviä ilmiöitä vuodenaikojen ja vuorokauden aikojen vaihtelevan valon kautta.

Viime aikoina Reimanin teoksissa yhtenä teemana on ollut ihmisen kotipaikan ja juurien merkitys ja miten näitä juuria voi ilmentää maalaustaiteen keinoin.