Päivi Reiman

Taiteilijasta

Maalaukseni ovat abstrakteja värimaalauksia, joissa esiintyy maisemaan liittyviä elementtejä. Teoksissani olen tarkastellut luonnon ja ihmisen suhdetta 1990-luvulta lähtien. Tärkeitä elementtejä minulle ovat vesi ja vesistöt: järvet, joet, meri ja saarimaisemat. Tutkin maisemaan ja näkemiseen liittyviä ilmiöitä vuodenaikojen ja vuorokauden aikojen vaihtelevan valon kautta.