Panu Ruotsalo

Taiteilijasta

Abstrakti taide on tarkoittanut minulle aina tarkempaa esittämisen tapaa, keinoa vaipua
syvemmälle kokemukseen, syvemmälle itseensä ilman oletuksia ja odotuksia.
En ole ikinä ollut kovinkaan kiinnostunut konkreettisten asioiden uudelleen muotoilusta tai toisintamisesta, vaan olen keskittynyt lähinnä aineettomien asioiden muotoihin ja niiden synnyttämien kokemusten kuvaamiseen. Kokemukset ja tunteet ovat meidän psyyken aineeton ja muodoton
perusta, josta haluan tuoda pienen osan katsottavaksi.