Reeta Leinonen

Taiteilijasta

Inspiroidun ympäröivästä elämästä ja sen sisältämästä kaoottisuudesta ja asioiden välisestä vuorovaikutuksesta. Viehätyn vastakohdista ja löydän niitä niin itsestäni, omasta elämästäni kuin ympäristöstäni. Tämä vastakkaisuuksien aiheuttama jännite on keskeinen elementti taiteessani ja koen sen olevan jotain oleellista ihmisenä olemisessa. Kaaos, sattumanvaraisuus ja elämän ainutlaatuisuus ovat itselleni tärkeitä teemoja, joihin huomaan palaavani yhä uudestaan.