Saila Saranpää

Taiteilijasta

Olen valmistunut Vapaasta Taidekoulusta 2006 taidemaalariksi. Asun ja työskentelen tällä hetkellä Espoossa. Töitäni on ollut esillä useissa ryhmänäyttelyissä ja museoissa.
Maalaan puoli abstrakteja teoksia öljyväreillä kankaalle. Maalaustyylini on intuitiivinen ja intohimoinen.
Teoksissani on usein mustaa, jolla välitän voimakkaat tunteet kulloiseenkin työhöni. Musta väri kulkee teoksissani mukana rakkaudella. Muut värit valikoituvat kuhunkin teokseen intuitiivisesti ja niillä on oma polkunsa jokaisessa työssäni. Luonto, eläimet ja omat kokemukset ovat inspiraationi lähteenä.