Salla Sillgren

Taiteilijasta

Salla Sillgren (s.1984 Lahti) on turkulainen kuvataiteilija, joka työskentelee laaja-alaisesti eri tekniikoin. Hän on kiinnostunut jäljen jättämisestä, sattumasta, keskeneräisyydestä ja ikkunasta
ulos tyhjyyteen tuijottamisesta.

Sillgrenin työskentely pohjaa omakuvallisuuteen,
muistoihin, uskomuksiin ja hetkiin, jotka teoksissa sekoittuvat toisiinsa luoden pysähtyneitä ja samaan aikaan liikkuvia kuvia, joissa katsojan mieli saa rauhassa vaeltaa. Hänen teostensa abstrakti muotokieli syntyy intuitiivisen työskentelyn pohjalta.