Sanna Kärkkäinen

Taiteilijasta

Taiteilija käsittelee teoksissaan muistojen esiin nostamia tunnekokemuksia. Hän työskentelee intuitiivisesti jäljentäen kulloisenakin hetkenä esiin nousevia muistoja maalausliikkein ja värein.