Terhi Ketolainen

Taiteilijasta

Taide on minulle luomista, mutta myös otteen saamista kokonaisvaltaisella tavalla siitä, mitä ei voi muutoin ilmaista. Viime aikoina olen pohtinut työskentelyssäni havaintoa ja hahmotusta, sitä miten katsomme ja tulkitsemme asioita oman hahmotuskykymme läpi. Samalla kun olen katsonut lähelle – ympäriltä löytyviä jokapäiväisiä asioita ja asetelmia, joista uudesti tarkastelemalla voi löytää kaikenlaista hyvää outoutta – olen myös halunnut löytää mielikuvien maailmoja. Annan itselleni vapauden etsiä ja kokeilla eri asioita ja olla epäyhdenmukainen. Minua kiinnostaa alati tapahtuvan muutoksen ja hetkellisyyden dynamiikka.