Tiina Vainio

Taiteilijasta

Tiina Vainio on työskennellyt laaja-alaisesti kuvataiteen kentällä tehden perinteisten kuvataiteen työskentelytapojen ohella mm. yhteisötaidetta ja lavastuksia. Hänen teoksiaan on monissa merkittävissä kokoelmissa (Suomen valtio, Nykytaiteen museo Kiasma, Koneen Säätiö, Turun ja Tampereen kaupungit, Turun taidemuseo ym.). Vainio on tehnyt lukuisia julkisia taideteoksia ja on ollut aktiivinen taiteilijajärjestötasolla. Vainion teosten aiheet liittyvät usein luontoon ja ihmisen asuinympäristöön. Teoksissa on posthumanismin piiriin kutsuvia eleitä, joilla herätetään ekologista herkkyyttä. Vainio käsittelee teoksissaan usein myös vaikeita, kiistanalaisiakin asioita