Tommi Nordgren

Taiteilijasta

Maalaukseni ovat kuvaelmia ihmiselon paradokseista; kaiken merkityksellisyyden ja lopulta
merkityksettömyyden välillä, ajasta, ajattomuudesta, itsetärkeydestä, valinnoista ja
illuusioiden hälvenemisestä, sekä ei minkään tavoittelun vapauttavasta voimasta.
Tarinallisuus on voimakkaasti läsnä teoksissani; menneisyyden ja hahmottoman
tulevaisuuden tuntu antavat maalauksien henkilöille ulottuvuuksia. Käsittelen teemoja
syvällisesti ja lempeästi tragikoomisin keinoin, jättäen paljon tilaa katsojan tulkinnoille.