Toni Hautamäki

Taiteilijasta

Toni Hautamäki (s.1977) on turkulainen, Taiteen talossa Turussa toimiva kuvataiteilija, joka työskentelee ensisijaisesti käsitteellisen ilmaisun keinoin. Hautamäki on hyödyntänyt opiskeluajoista lähtien formalistista lähestymistapaa, jolle on ominaista väriopilliset sommitelmat ja tarkkarajainen maalaustapa.
Hautamäen maalauksissa erilaisten kirjainyhdistelmien välittämät merkitykset luovat teosten välistä vuoropuhelua. Lyhenteet tuovat esiin yhteiskunnallisia ja ympäristön tilaan liittyviä huolenaiheita sekä suuryritysten aiheuttamia globaaleja luonnonuhkia.
Viesteissä hyödynnetään myös ikonisiksi muodostuneita kehotuksia tai merkkejä markkinoinnin maailmasta.