Mikko Kettunen

Taiteilijasta

Maalausteni lähtökohtana ovat luonnon aiheet. Pidän barokkimaalari Peter Paul Rubensin teosten runsaista muodoista; itse olen vaihtanut ihmisaiheiden paikalle luonnonmuodot. Koenkin, että luonnon ja ympäristön merkitys on henkilökohtaisesti, mutta myös yhteiskunnallisesti, yhä suurempi. Työskentelen maalarina hitaasti: haluan antaa teosten kasvaa täyteen kukoistukseensa omaan tahtiinsa. Näin ne ilmentävät mielestäni parhaiten hiljaista voimaa, jonka koen löytyvän usein kiinnostavien taideteosten taustalta.