Sirpa Särkijärvi

Taiteilijasta

Olen halunnut keskittyä urani ajan kehittämään omintakeista maalaustyöskentelyäni, jossa ilmaisu on persoonallinen ja teemat leikkaavat syvältä aikaa jota kuloinkin elämme, sekä yksilön, että yhteiskunnan tasolla. Siinä kiteytyvät ulkoinen ja sisäinen maailma, ajattelu, kiinnostus ihmisyyttä ja olevaisuutta kohtaan. Haluan tutkia ja kuvata ihmisissä monia samanaikaisia sisäisiä ja ulkoisia, ristiriitaisiakin ilmiöitä tiivistettynä yhteen ”hetkeen”. Silloin samaan hetkeen voivat kerrostua päällekkäisesti useat hetket, eli aika ei olekaan lineaarista.