Anna-Kaisa Hartikainen

Taiteilijasta

Minua kiinnostaa loputtomasti ihmisen muoto, olemus ja elekieli, sekä ihmisyyden kuvaus humaanista, kanssaihmisen ja kanssakokijan näkökulmasta.

Öljyvärimaalaus tarjoaa itseäni kiehtovan tarinankerronnallisen alustan tutkia hauskoja, yllättäviä ja herkullisia kameralla tallennettuja kompositioita, paikallisia ympäristöjä ja ihmisiä.

Käytän usein teoksia nimetessäni sanaa "tutkielma". Se merkitsee minulle asennetta ja tekotapaa, joka sallii kohteeseen syventymisen ja tarkkailun esimerkiksi värin, muodon, kokemuksen tai tunnelman näkökulmasta. Tutkielmallisuus sallii teoksen muodostua orgaanisesti, ilman pakottamista tiettyyn muotoon.