Johanna Sipilä

Taiteilijasta

Johanna Sipilä valmistui maisteriksi Kuvataideakatemian maalausosastolta 2007, opiskeli Vapaassa taidekoulussa 1998–2001 ja tekee nyt kuvataidekasvatuksen maisterityötä Aalto-yliopistossa. Hänen työtään johdattavat omaelämäkerrallisten teemojen lisäksi luonto, metsä ja toislajiset. Sipilä siirsi työhuoneensa hiljattain Nuuksioon Espooseen työskenneltyään 7 vuotta Harakan taitelijatalossa Helsingissä.