Kirsti Kärkkäinen

Taiteilijasta

Kirsti Kärkkäinen, (s. 1962 Helsinki mlk) on kuvataiteilija, joka työskentelee Espoossa. Hänen työskentelyssään toistuvia teemoja ovat tilallisuus, kehollisuus, monimerkityksellisyys sekä mielenkiinto väriin ja sen ominaisuuksiin. Kirsti ottaa teoksiinsa vaikutteita niin omasta arjestaan ja kokemuksistaan kuin taiteesta, tanssitaiteesta.
Kirsti maalaa öljyväreillä ekspressiivisesti tunnelmavärimaisemia. Kuvataide, tanssi ja arjenkokemukset yhdistyvät hänen ekspressiivisissä maalauksissaan tunteina, väreinä ja siveltimen liikkeinä.
Kirsti on opiskellut taidekoulu Maassa ja Taideteollisessa Korkeakoulussa, nykyisessä Aalto Yliopistossa.