Matilda Enegren

Taiteilijasta

Työssäni olen kiinnostunut erityisestä mutta samalla arkisesta. Maalaan palasia olemassaolosta, näkymiä, jotka kiinnittävät huomioni, ja pyrin kartoittamaan niiden herättämän ihmetyksen ja tunnereaktion. Viipymällä hetkien ja ihmisten parissa ja kiinnittämällä niihin huomiota työssäni, voin hidastaa asioita.