Niko Saarinen

Taiteilijasta

Ajattelua materiassa

Maailma koostuu materiasta ja myös me olemme osa tuota maailmaa. Aistien ja käsitteiden harhaannuttamina elämme rajoittuneessa todellisuudessa. Kaikki elää ja vaikuttaa, mikään ei ole pysyvää vaan muutos on jatkuvaa. Kyseenalaistan todellisuuden ja haluan löytää siihen uusia ulottuvuuksia.

Materia ja tekeminen ovat taiteeni perusta, tunteet ja ajatukset työkalujani. Värit ja viivat vihjaavat tajunnalle jostain toisesta todellisuudesta ja voimme hetkeksi kadottaa kosketuksen todellisuuteen. Taide kysyy, mitä jos…