Saija Koponen

Taiteilijasta

Saija Koponen on kuvataiteilija ja kuvataidekentän monityöläinen, joka asuu ja työskentelee Helsingissä. Hänen työskentelyssään toistuvia teemoja ovat kehollisuus, monimerkityksellisyys, feminiininen heroismi ja humanismi sekä mielenkiinto väriin ja sen ominaisuuksiin. Koponen ottaa teoksiinsa vaikutteita niin omasta arjestaan ja kokemuksistaan kuin musiikista, elokuvista, populaarikulttuurista ja kuvataiteesta, leikitellen naivin ja ylevän sekä sattumanvaraisen ja harkitun vastaparien kanssa.