Shirin Hotta

Taiteilijasta

Ajankohtaisesti maalaamisessa minua kiinnostaa maalausalueiden työstäminen niin, että jäisin enemmän työskentelemään kohtiin, jotka kiinnostavat minua, ja hylkäisin näin lähtökohtaisen maalausasetelman tarvittaessa. Toiveena on löytää uusi abstraktimpi rytmi, joka lomittuu figuratiivisen päälle. Viimeaikaiseen työskentelyyni on liittynyt yllä olevan lisäksi ihmisten ja kasvojen välisten vuorovaikutusten tutkiminen. Pohjan, maalausmateriaalien ja värien väliset vuorovaikutukset ovat työskentelyni peruspilareita.